PRESS RELEASE: Noccela raises 1.2 million of private equity

Finnish start-up Noccela Oy has raised 1.2 million euros this autumn through a directed share issue. The aim of this share issue was raising funds for export, which will be launched in the first quarter of 2017. An additional public funding will be sought.

89% of the funds raised through the share issue come from Dutch investors and 11% from investors in Finland. Investors who have previously funded the company took part in the share issue.

First loss-prevention, anti-theft alarms to utilize Internet of Things (IoT)

Turku-based Noccela has launched the world’s best loss-prevention solution to protect the shop’s property and prevent shoplifting. Each alarm is connected to the cloud and identifies all different techniques used by shoplifters. The accurate indoor positioning developed by Noccela allows the alarm to know its position within the shop.

“Once an alarm occurs, information about the attempted theft and its location is sent to, for example, the security guard’s mobile application while the product is still within the shop. Furthermore, the alarm knows which product it is protecting,” says Riku Miettinen, Noccela’s Director of Sales.

“At the moment, only two percent of shoplifters are caught, contributing to the fact that current technology does not live up to its expectations,” says company CEO Juuso Anteroinen.

Additional information:
Juuso Anteroinen, Noccela Oy
Phone: +358 45 132 3906
juuso.anteroinen@noccela.fi

www.noccela.fi

Noccelalle 1,2 miljoonan pääomasijoitus

Turkulainen Noccela Oy on tehnyt syksyn aikana suunnatun osakeannin, jolla kerättiin 1,2 miljoonan euron sijoitukset. Osakeannin tavoitteena oli kerätä varoja vientiin, joka tullaan käynnistämään vuoden 2017 ensimmäisellä kvartaalilla. Rahoitukseen tullaan hakemaan lisäksi julkinen rahoitus.

Osakeannista kerätyistä varoista 89% tulee hollantilaisilta sijoittajilta ja 11% kotimaasta. Osakeantiin osallistuivat yhtiötä aiemmin rahoittaneet sijoittajat.

Esineiden internet (IoT) ensi kertaa tuotesuojahälyttimiin

Turkulainen Noccela on tuonut markkinoille maailman parhaan tuotesuojaratkaisun suojaamaan kaupan omaisuutta ja aiheuttamaan harmaita hiuksia myymälävarkaille. Kaikki hälyttimet ovat yhteydessä pilvipalveluun ja hälytin tunnistaa kaikki varkaiden käyttämät tekniikat. Noccelan itse kehittämän tarkan sisätilapaikannuksen avulla hälytin tietää sijaintinsa kaupan sisällä.

”Hälytystilanteessa saamme jo kaupan sisällä tiedon varkausyrityksestä ja sen sijainnista esimerkiksi vartijan mobiilisovellukseen. Hälytin myös tietää mitä tuotetta se on suojaamassa”, kertoo yhtiön myyntijohtaja Riku Miettinen.

”Vain kaksi prosenttia myymälävarkaista jää tänä päivänä kiinni, joka kertoo osaltaan siitä, että nykytekniikka ei lunasta sille asetettuja lupauksia”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juuso Anteroinen.

Lisätiedot:
Juuso Anteroinen, Noccela Oy
Puh. 045 132 3906
juuso.anteroinen@noccela.fi

www.noccela.fi

MENU